Översättning för människor och företag närmare varandra

Översättning innebär inte bara att man överför orden på en text till ett annat språk. Det finns tjänster på Internet såsom Google Translate som kan omvandla din text till ett valfritt språk, men det räcker tyvärr inte. Den översätter, men den förstår inte språken på en djupare nivå. Det går inte att bara välja ett ord bland flera synonymer. Den måste passa in med språket som du vill översätta till. Vid automatisk översättning är det vanligt att valet av ord och böjningen av ordet är fel.

Ord är inte bara ord. Ord har en känslomässig laddning och den kan förändras över tid eller beroende på kontext. Ett ord med tidigare neutral innebörd kan senare få en negativ klang eller när det används i ett annat sammanhang. För att översätta en text och överföra innehållet till ett nytt språk krävs att översättaren känner till båda språken väl. Översättare har ofta en flerspråkig bakgrund och behärskar språket som om det vore ens eget.

Textöversättningar krävs ofta vid internationella samarbeten mellan länderna. Myndigheter har också krav på att översätta till de språk som talas i det landet. I Sverige har vi till exempel minoritetsspråken meänkieli, samiska, finska, romani chib och jiddisch med särskild språkställning. Det innebär att myndigheter översätter sina broschyrer och annat informationsmaterial till dessa språk. Vi har även växande grupper i Sverige som talar arabiska, persiska och dari, och då underlättar det att man som nyanländ kan få läsa information och fakta på sitt språk.

Översättning är till för att överbrygga språkklyftorna och göra information tillgänglig för en bredare grupp. En riktigt bra översättare översätter inte bara orden till ett annat språk. Det handlar om att förstå det som är skrivet mellan raderna och inte låta det gå förlorat i en översättning. Här på sajten har vi samlat information om översättning som är matnyttig och där du kan få en större förståelse för det.